Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Thông báo 10/TB-HĐĐ ngày 2/3/2015 03/03/15 282
Thời gian thi Chinh phục vũ môn
Kế hoạch 96/KHLT-ĐTN-PGD&ĐT ngày 02/3/2015 02/03/15 367
Tổ chức hội thi Chúng em kể chuyện Bác Hồ năm học 2014-2015
Công văn 128-CV-HĐĐ ngày 27/2/2015 02/03/15 3050
V/v phát động tham gia cuộc thi sưu tập tem chủ đề Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ
KH 24/KH-HĐĐ 25/02/15 514
KH phát động tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP Bến Tre lần thứ XI giai đoạn 2015-2020
Cv 127/HĐĐ 11/02/15 503
V/v đôn đốc cuộc thi vẽ tranh "Chúng em lớn lên cùng đất nước"
Cv 127/HĐĐ 09/02/15 295
V/v phân công giáo viên TPT Đội tham gia hỗ trợ chương trình "Vui tết cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn"
Giấy mời 213/TM-ĐTN 09/02/15 381
Dự khaimạc chương trình "Vui tết cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn"
Bảng phân bổ chỉ tiêu nhận quà Tết 06/02/15 449
Bảng phân bổ chỉ tiêu nhận quà Tết
Cv 126/HĐĐ 05/02/15 417
V/v mời dự họp
Cv 125/HĐĐ 04/02/15 235
V/vđiều chỉnh thời gian tổ chức chương trình "Vui Tết cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn"
KH 02/Kh-CLBTPT 28/01/15 458
Sinh hoạt CLB TPTĐ tỉnh Bến Tre tháng 01/2015
Cv 124/CVLT 23/01/15 548
V/v cử giáo viên TPTĐ tham gia giao lưu với HĐĐ TP Châu Đốc tỉnh An Giang
Cv 122-CV/HĐĐ 19/01/15 500
V/v cử lực lượng tham dự lớp tập huấn kỹ năng cho cán bộ giáo viên TPTĐ tỉnh Bến Tre NH 2014-2015
KH 94/KHLT-TĐ-PGD 19/01/15 448
V/v tổ chức chương trình "Vui tết cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" nhân dịp Xuân Ất Mùi
Công văn 120-CVLT-D(TN-PGD&ĐT 16/01/15 712
CÔNG VĂN CỬ LỰC LƯỢNG THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN ẤT MÙI NĂM 2015


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành