Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Cv 787/CV-ĐTN 12/03/15 419
V/v điều chỉnh thời gian dự thi của các trường
Thư mời 221/TM-ĐTN 12/03/15 211
Dự khai mạc hội thi giáo viên TPT Đội giỏi
Cv 136/HĐĐ 12/03/15 330
V/v mời dự họp
Công văn 223/PGD&ĐT ngày 11/3/2015 11/03/15 228
V/v giới thiệu tài liệu thi TPT Đội giỏi 2014-2015 cấp thành phố
Công văn 135-CV/HĐĐ ngày 11/3/2015 11/03/15 306
Vv/ điều chỉnh đơn vị tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên
Kế hoạch 98/KHLT-ĐTN-PGD&ĐT ngày 05/3/2015 11/03/15 324
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng trống kèn TP Bến Tre 2014-2015
Cv 134/HĐĐ 10/03/15 380
V/v tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi khỏe - Tiến bước lên Đoàn"
Công văn 133-CV/HĐĐ ngày 6/3/2015 09/03/15 237
V/v đề nghị xét chọn Giải thưởng cánh én hồng 2015
Cv 207/PGD&ĐT 06/03/15 391
V/v thay đổi thời gian thi giáo viên TPT Đội giỏi NH 2014-2015
Cv 132-CV/HĐĐ 06/03/15 546
V/v xét chọn "Giải thưởng Kim Đồng" năm 2015
Công văn 131-CV/HĐĐ ngày 5/3/2015 06/03/15 305
V/v mời dự tiế sinh hoạt liên đội dưới cờ
Kế hoạch 97/KHLT-ĐTN-PGD&ĐT ngày 04/3/2015 04/03/15 282
Thực hiện mô hình Thiếu nhi thành phố Bến Tre hướng về biển đảo quê hương 2014-2015
C6ng văn 130-CV/HĐĐ ngày 03/3/2015 04/03/15 281
V/v gởi hồ sơ đề nghị trao nhà Khăn quàng đỏ năm học 2014-2015
Kế hoạch 27-KH/HĐĐ ngày 04/3/2015 04/03/15 458
Tổ chức ngày hội công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên 2014-2015
Công văn 129-CV-HĐĐ ngày 02/3/2015 03/03/15 299
V/v mời dự họp báo tháng 3/2015


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành