Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Cv 150-CV/HĐĐ 24/04/15 324
V/v mời dự họp
Cv 148/CV-HĐĐ 21/04/15 311
V/v báo cáo tổng kết 05 năm phong trào thiếu nhi thành phố thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy
Thư mời 149/TM-HĐĐ 21/04/15 254
V/v dự ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện Đội viên NH 2014-2015
Công văn 147-CV/HĐĐ ngày 17/4/2015 20/04/15 527
V/v mời họp mặt ngày 22/4/2015
Thư mời 146/TM-HĐĐ` 20/04/15 344
V/v dự họp triển khai kế hoạch chuẩn bị nội dung Đại hội cháu ngoan Bác Hồ
Cv 145/CVLT 20/04/15 335
V/v cử lực lượng dự tập huấn đồng diễn phục vụ Đại hội cháu ngoan Bác Hồ
Cv 116/CV/HĐĐ 20/04/15 266
V/v thông báo thời gian và thứ tự các trường dự thi kể chuyện Bác Hồ
KH 30/KHLT 17/04/15 373
tổ chức chương trình "Vì đàn em thân yêu"
Thư mời 144/TM/HĐĐ 16/04/15 427
V/v dự khai mạc ngày hội công nhận Chuyên hiệu rèn luyện Đội viên và tổ chức chương trình "Vì đàn em thân yêu"
Cv 809/CV-TĐ 15/04/15 271
V/v điều chỉnh thời gian thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"
Thư mời 143/TĐ 13/04/15 276
thư mời dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ điểm
Cv 79/CVLT-TĐ-PGD 08/04/15 336
V/v cử lực lượng tham gia hội thi thời trang chất liệu dừa 2015
Cv 804/CV/TĐ 08/04/15 345
V/vthay đổi thời gian tổ chức hội thi "Chúng em kể chuyện Bác Hồ"
Thông báo 82/TB/ĐTN 02/04/15 368
Thông báo kết quả xét chọn học sinh được trao nhà khăn quàng đỏ và nhà tình bạn
Thư mời 143-CV/HĐĐ 02/04/15 318
V/v mời dự họp


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành