Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Công văn 12-CV/HĐĐ 08/11/17 72
Về việc đăng ký tham gia thành viên Câu lạc bộ tổng phụ trách Đội tỉnh
Kế hoạch 07/KHLT-ĐTN-PGD 07/11/17 131
Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho giáo viên Tổng phụ trách Đội thành phố NH 2017-2018
Công văn liên tịch 15/CVLT-TĐ-PGD 07/11/17 49
Về việc cử học sinh đội trống kèn hỗ trợ Đại hội Hội cựu TNXP thành phố Bến Tre lần thứ III nhiệm kỳ 2017-2022
Kế hoạch liên tịch 07/KHLT-ĐTN-PGD 06/11/17 120
Phối hợp hoạt động công tác Đội trường học NH 2017-2018
Công văn 10-CV/HĐĐ 06/11/17 67
Về việc mời dự họp
Hướng dẫn 03-HD/HĐĐ 01/11/17 124
Thực hiện Chương trình Rèn luyện phụ trách Đội năm học 2017-2018
Hướng dẫn 01-HD/HĐĐ 27/10/17 65
Thực hiện Chương trình rèn luyện Dự bị đội viên NH 2017-2018
Công văn 08-CV/HĐĐ 27/10/17 75
Về việc phát động thực hiện chủ đề NH 2017-2018
Kế hoạch 02-KH/HĐĐ 27/10/17 64
Triển khai xây dựng "Cổng trường an toàn giao thông" NH 2017-2018
Hướng dẫn 02-HD/HĐĐ 27/10/17 55
Triển khai thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên năm học 2017-2018
Công văn 09-CV/HĐĐ 27/10/17 66
Về việc mời dự họp
Công văn 14-CVLT/ĐTN-PGD 23/10/17 186
Về việc tham gia Liên hoan tiếng hát măng non tiếp bước lên Đoàn năm 2017
Dự thảo Giao ước thi đua 18/10/17 132
Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố Bến Tre NH 2017-2018
Dự thảo kế hoạch liên tịch 18/10/17 84
Phối hợp hoạt động công tác Đội trường học NH 2017-2018
Kế hoạch 24-KH/ĐTN 18/10/17 80
Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn-Đội trường học NH 2016-2017 và triển khai chương trình NH 2017-2018


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành