Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Công văn 250-CV/HĐĐ 24/04/17 120
Về việc đề nghị xét tặng học bổng Doraemon NH 2016-2017
Công văn 124/CVLT-ĐTN-PGD 24/04/17 124
Về việc tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, Tháng hành động vì trẻ em - khai mạc hoạt động hè năm 2017
Công văn 123/CVLT-ĐTN-PGD 24/04/17 79
Về việc phát động tham gia Chương trình "Học kỳ trong quân đội" tỉnh Bến Tre năm 2017
Công văn 2146-CV/ĐTN 24/04/17 138
Về việc mời dự họp
Quyết định 589/QĐ-ĐTN 20/04/17 233
Khen thưởng học sinh đạt giải trong Hội thi Tin học trẻ thành phố Bến Tre NH 2016-2017
Thông báo 172-TB/ĐTN 20/04/17 109
Về việc tổ chức trao thưởng học sinh đạt giải trong hội thi "Tin học trẻ" thành phố Bến Tre NH 2016-2017
Công văn 122/CVLT-ĐTN-PGD 18/04/17 186
Về việc phát động tham gia trại huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2017
Công văn 1243-CV/ĐTN 18/04/17 84
Về việc khảo sát nhà Khăn Quàng đỏ năm học 2016-2017
Thư mời 249-TM/HĐĐ 11/04/17 109
Tham dự ngày hội "Công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên"
Công văn 248-CV/HĐĐ 11/04/17 95
Về việc đẩy mạnh triển khai cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III
Công văn 247-CV/HĐĐ 11/04/17 102
Về việc đề nghị xét chọn giải thường "Cánh én hồng" năm 2017
Công văn 246-CV/HĐĐ 05/04/17 132
V/v mời dự họp
Quyết định 573-QĐ/ĐTN 31/03/17 232
Thành lập Ban coi thi, chấm thi Hội thi Tin học trẻ thành phố Bến Tre NH 2016-2017
Quyết định 572-QĐ/ĐTN 31/03/17 152
Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố Bến Tre NH 2016-2017
Quyết định 142/QĐ-PGD 29/03/17 315
Về việc công nhận giáo viên TPT Đội giỏi cấp thành phố NH 2016-2017


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành