Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Công điện số 04/CĐ-PCTT 20/12/17 122
Công điện số 04/CĐ-PCTT hồi 8 giờ 30 phút ngày 19/12/2017 về chủ động ứng phó với bão số 15
Thông báo gửi kê khai tài sản 19/12/17 129
Thông báo gửi kê khai tài sản
Danh sách học sinh đạt giải 19/12/17 107
Danh sách học sinh đạt giải đạt giải cá nhân tại Hội thao học sinh hè tỉnh Bến Tre - Năm 2017
Đề nghị các trường đến Phòng Hành chính nhận Giấy chứng nhận cho HS
Công văn 4864/STC 18/12/17 395
Việc thông báo kinh phí thực hiện tiền lương tăng theo Nđ 47, NĐ 76
Quyết định 5782/QĐ-UBND 18/12/17 234
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018
Công văn 1232/TCKH-NS 18/12/17 176
Về việc thảo luận dự toán năm 2018 khối trường học
Công văn 5843/UBND-KGVX 18/12/17 102
V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo
cÔNG VĂN 5842/UBND-TCĐT 18/12/17 200
V/v kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ
THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN KẾ TOÁN 18/12/17 148
THÔNG BÁO CỦA BỘ PHẬN KẾ TOÁN
Công văn 1198/TCKH-NS 18/12/17 157
Về việc nguồn kinh phí để bổ sung tăng lương theo nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính Phủ
Tin Bão trên biển Đông 17/12/17 137
Tin bão trên biển Đông
thông báo 85/PCLB 16/12/17 98
Thông báo ý kiến kết luận tại phiên họp ứng phó bão trên biển Đông
Thông báo 2802/SLđ 15/12/17 73
TB danh sách doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động
Công văn 1689/PGD 14/12/17 215
Về việc chuẩn bị ứng phó áp thậpn hiệt đới, bão trên biển Đông
Công văn 5812/UBNd-KT 14/12/17 196
Cv về việc chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới , bão trên biển Đông.


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành