Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Tin bão gần biển Đông cập nhật lúc 14 giờ 30 ngày 22/12/2017 22/12/17 103
Tin bão gần biển Đông
Tin bão gần biển Đông cập nhật lúc 9 giờ ngày 22/12/2017 22/12/17 122
tin bão gần biển Đông (cơn bão Tembin) và Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (suy yếu từ cơn bão số 15-Kaitak)
Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông 22/12/17 94
Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông (suy yếu từ cơn bão số 15-Kaitak) và tin bão gần biển Đông (cơn bão Tembin)
Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 15-Kaitak) và tin bão gần biển Đông (Cơn bão 22/12/17 56
Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 15-Kaitak) và tin bão gần biển Đông (Cơn bão Tembin)
Tin bão trên biển Đông cập nhật lúc 17g15 phút 21/12/17 151
Tin bão trên biển Đông
Tin bão trên biển Đông và tin bão gần biển Đông (Cơn bão 21/12/17 95
Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 15-Kaitak) và tin bão gần biển Đông (Cơn bão Tembin)
Công văn 1720/PGD 21/12/17 155
Về việc tổng hợp kinh phí chi thanh toán mua sắm tài sản ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017
Công văn 1719/PGD 21/12/17 141
Về việc chủ động ứng phó bão số 15
Lịch trực bão số 15 21/12/17 233
Lịch trực bão số 15
Thông báo của bộ phận kế toán 21/12/17 120
Thông báo của bộ phận kế toán
Công văn 1717/PGD 20/12/17 184
Về việc tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm
Tin bão trên biển Đông (cơn bão số 15) 20/12/17 148
Tin bão trên biển Đông (cơn bão số 15)
Công văn 1713/PGD&ĐT-TCCB 20/12/17 166
Về việc kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức NH 2017-2018
Công văn 1711/PGD 20/12/17 104
Về việc báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tham nhũng Quý IV năm 2017
Công văn 1709/PGD&ĐT 20/12/17 164
Về việc chủ động ứng phó với bão số 15


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành