Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Công văn 2486/SXD-QLXD 25/12/17 88
về việc hướng dẫn một số nội dung về chằng chống nhà cửa đảm bảo an toàn trong gió bão - lần 2
Kế hoạch 5855/UBND-KT 25/12/17 94
Kế hoạch phòng tránh, ứng phó bão TEMBI
Tin bão cập nhật 16-30/DBKT 25/12/17 53
Tin bão khẩn cấp, bão số 16
Tin bão cập nhật 16-29/DBKT 25/12/17 33
Tin bao khan cap (Con bao so 16)
Tin bão cập nhật 16-28/DBKT 25/12/17 33
Tin bao khan cap - bao so 16
Công văn 5861/UBND_KT 24/12/17 115
Về việc thực hiện các biện pháp ứng phó cơn bão số 16
THÔNG TIN BÃO SỐ 16 (Ngày 24/12/2017) 24/12/17 75
KHẨN: THÔNG TIN BÃO SỐ 16 (Ngày 24/12/2017)
Phương án 5985/PA-UBND 23/12/17 592
V/v phương án phòng tránh, ứng phó bão TEMBIN (bão số 16)
Công văn 5856/UBND 23/12/17 137
Về việc phòng tránh bão
Công điện 05/PCLB 23/12/17 136
Công điện
Tin bão cập nhật lúc 16 giờ 23/12/17 57
Tin bão cập nhật
Tin bão cập nhật lúc 10 giờ 40 phút 23/12/17 229
Tin bão cập nhật
Công văn 1728/PGD 23/12/17 486
Về việc chủ động ứng phó với bão Tembin trên biển Đông
Tin bão trên biển Đông cập nhật 6g55 ngày 23/12 23/12/17 318
Tin bão cập nhật
Công văn 1725/PGD 22/12/17 126
Về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tăm tre của Hội người mù NH 2017-2018


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành