Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Cv 540/ĐHTG 04/09/14 816
Về việc lấy ý kiến nhu cầu học thạc sĩ
Công văn 840/PGD&Đt 04/09/14 551
Về việc tham gia sáng tác và quảng bá các tác phẩm về Bác Hồ
Cv CV 3121-UBND 03/09/14 644
CV 3121 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, tuyển dụng công chức, viên chức.
Cv 835/PGD&ĐT 03/09/14 1234
Về việc học tập quán triệt và thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 9
THÔNG BÁO 29/08/14 894
Về việc nhận giấy chứng nhận thi đua-khen thưởng
Công văn 833/PGD&ĐT 29/08/14 1024
Về việc thực hiện Công điện 1514 của Thủ tướng Chính phủ
Thư chúc mừng năm học mới 29/08/14 484
Thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi ngành giáo dục
Quyết định 2209/QĐ-UBND 29/08/14 4326
Về việc công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013-2014
Quyết định 1414/QĐ-UBND 29/08/14 829
Quyết định về việc tặng danh hiệu " Tập thể lao động xuất sắc"
Quyết định 2581/QĐ-UBND 29/08/14 818
Quyết định công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến"
Quyết định 1412/QĐ-UBND 29/08/14 1080
Về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" kỳ (2011-2014)
Quyết định 1415/QĐ-UBND 29/08/14 1623
Về việc khen thưởng thành tích tổng kết NH 2013-2014
Quyết định 1413/QĐ-UBND 29/08/14 1213
Về việc tặng bằng khen tổng kết năm học 2013-2014
Cv 818/PGD 27/08/14 643
V/v thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật NH 2014-2015
BIỂU MẪU BÁO CÁO HOÀN CẢNH HỌC SINH 27/08/14 534
BÁO CÁO HOÀN CẢNH HỌC SINH KHÓ KHĂN
gỬI CÁC TRƯỜNG TH, THCS. GỬI Đ/C NGA HẠN CHÓT NGÀY 08/9/2014


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành