Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Công văn 902/PGD&ĐT ngày 17/9/2014 17/09/14 547
V/v báo cáo số liệu đảng viên
CV 102-HĐĐ 17/09/14 547
Về việc cử tổng phụ trách đội tham gia tọa đàm giao lưu với Hội đồng Đội Bà Rịa-Vũng Tàu
Kế hoạch 334/KHLT 16/09/14 906
KH công tác y tế trường học thành phố Bến Tre
CV 888/PGD&ĐT 15/09/14 582
Về việc giới thiệu cán bộ quản lí, giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tật
Kế hoạch 213/KH-PGD&ĐT ngày 15/9/2014 15/09/14 881
Kế hoạch kiểm tra công tác giáo dục 2014-2015
Nhắc nhở việc báo cáo thống kê EMIS đầu năm 2014-2015 15/09/14 408
Nhắc nhở việc báo cáo thống kê EMIS đầu năm 2014-2015
Biểu mẫu kèm theo công văn 885/PGD&ĐT 15/09/14 499
Biểu mẫu khám mắt
Công văn 885/PGD&ĐT ngày 12/9/2014 15/09/14 525
V/v khám mắt và tư vấn, điều trị các bệnh về mắt cho học sinh
Quyết định 444/QĐ-PGD&ĐT 12/09/14 807
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện mô hình Dân vận khéo 2014
CV 874/PGD&ĐT 12/09/14 585
Về việc kiểm tra mô hình "Dân vận khéo" năm 2014
Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh 11/09/14 833
Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giấy mời 870/GM-PGD&ĐT ngày 11/9/2014 11/09/14 770
Giấy mời họp triển khai các nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020
Công văn 873/PGD&ĐT ngày 11/9/2014 11/09/14 2293
V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình NS VSMT trong trường học
Công văn 871/PGD&ĐT-TCCB ngày 11/9/2014 11/09/14 1700
V/v hứong dẫn thành lập tổ khối trong nhà trường
Công văn 869/PGD&ĐT ngày 11/9/2014 11/09/14 790
V/v tuyên truyền kỉ niệm 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành