Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Cv 4647/UBND-VHXH 07/10/14 575
Về việc đồng ý cho triển khai hệ thống Mạng lưới giáo dục Việt Nam vnedu
Cv 2343/SGD&ĐT 07/10/14 320
Về việc hướng dẫn thực hiện mức chi cho công tác KĐCLGD
Danh sách kết qủa thực hiện nâng lương 07/10/14 751
Các trường xem, nếu thiếu bổ sung điều chỉnh hạn chót ngày 13/10/2014
Cv 983/PGD&ĐT 07/10/14 529
Về việc quan tâm đến hoàn cảnh các em học sinh khó khăn
Cv 981/PGD&ĐT 07/10/14 944
Về việc hướng dẫn đăng ký thi đua khen thưởng NH 2014-2015
Báo cáo 241/BC-PGD&ĐT 07/10/14 900
Tổng kết phong trào thi đua ngành GD&ĐT năm học 2013-2014
Tài liệu họp Hiệu trưởng ngày 08/10/2014
Tài liệu kèm theo Kế hoạch 238/KH-PGD&ĐT ngày 6/10/2014 06/10/14 1212
Tài liệu phục vụ ngày tập huấn thống kê giáo dục trực tuyến
Cv 979/PGD&ĐT 06/10/14 359
Về việc chấm thi cuộc thi "Tìm hiểu về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả"
Cv 978/PGD&ĐT 06/10/14 476
Về việc rà soát danh sách giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng chuẩn tiếng anh và phương pháp TKT năm 2014
Cv 977/PGD&ĐT 06/10/14 694
về việc phối hợp triển khai công tác tư vấn pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm
Giấy mời 975/GM-PGD&ĐT 06/10/14 763
về việc họp Hiệu trưởng lệ kỳ tháng 10/2014; tổng kết công tác thi đua NH 2013-2014
KH 238/KH-PGD&ĐT 06/10/14 709
Về việc tổ chức tập huấn hệ thống thống kê giáo dục trực tuyến.
Bắt đầu làm việc lúc 7 giờ 30 phút.
Danh mục trường thực hiện thống kê giáo dục 03/10/14 844
Đề nghị các trường xem kỹ Sheet hướng dẫn, rà soát lại thông tin của trường mình trong DanhmucTPBenTre, liên hệ với PGD (đc Nga) để điều chỉnh hoàn tất đến 11 giờ ngày 6/10/2014.
Cv 971/PGD&ĐT 03/10/14 667
Về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP
Cv 965/PGD&ĐT 02/10/14 567
Về việc kiểm tra thực tế mô hình "Cổng trường em sạch, đẹp, an toàn"


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành