Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
THÔNG BÁO 09/01/18 611
THÔNG BÁO
Công văn 06/PGD&ĐT-TĐKT 08/01/18 504
Về việc nộp sáng kiến kinh nghiệm NH 2017-2018
Quyết định 03/2017/QĐ-UBND 05/01/18 884
Ban hành quy chế nâng bậc lương trước hạn
Công văn 18/PGD 05/01/18 254
Về việc thực hiện cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo
Thông báo 1786/TB-PGD 04/01/18 438
Ý kiến kết luận của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bến Tre tại phiên họp Hiệu trưởng lệ kỳ tháng 12
Bản tin truyên truyền nhanh 04/01/18 180
Bản tin truyên truyền nhanh
Đề cương 03/01/18 186
Báo cáo sơ kết các cuộc vận động và phong trào thi đua
THÔNG BÁO KHẨN 03/01/18 103
THÔNG BÁO NHẬN LẠI KÊ KHAI TÀI SẢN
Công văn 10/UBND-KT 03/01/18 204
V/v ứng phó khẩn cấp với Áp thấp nhiệt đới
Công văn 1778/PGD 03/01/18 104
Về việc tuyên truyền, giáo dục hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2018
Công văn 1777/PGD 02/01/18 149
Về việc tiếp nhận, nghiệm thu TBDH được trang bị năm 2017
Kế hoạch 1775/KH-PGD 02/01/18 275
Về việc phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước năm 2018
Giấy mời 04/GM-PGD 02/01/18 194
Dự tập huấn ngoại khóa về phòng chống tác hại thuốc lá
Công văn 2728/SNV-CCVC 02/01/18 104
Công văn về việc thông báo các chương trình học bổng của New Zealand
Công văn 01/PCTT 02/01/18 164
CV về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão


Ghi chú: Phân loại tài liệu theo màu sắc: BÌNH THƯỜNG | GẤP | HỎA TỐC
Đang hoàn chỉnh nội dung
Mầm non
Tiểu học
Trung học Cơ sở
PGD Các huyện
Sở Ban Ngành